Нашата дейност

Произход на собствеността върху недвижимите имоти

Правоприемство, реституция, преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Управление на недвижими имоти

Управление на недвижими имоти и промяна на предназначението им с цел застрояване на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Инвестиционни проекти

Инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството при изпълнението му

Добре дошли при нас