За нас

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” е създадено през 2012 г. като правна кантора, специализирана в областта на вещното право, устройството на територията и кадастъра.

Основен акцент в дейността на Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” са правните услуги в областта на застрояването, ползването и опазването на недвижимите имоти, съдействие в процедурите по урегулирането им, инвестиционното проектиране и строителството, както и други дейности, обезпечаващи инвестиционния процес.

Доброто познаване на административноправните режими на недвижимите имоти позволява на екипа на Дружеството да предоставя правни консултации и съдействие, свързани с териториалното насочване на инвестициите, промяна на предназначението на поземлените имоти с цел застрояване, проектирането и строителство, опазването на околна среда и биоразнообразието, реализацията на комплексни инфраструктурни проекти на общини, експлоатационни дружества и концесионери в областта на жилищното, промишленото и курортното строителство, транспорта, енергетиката и благоустройството.