Контакти

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „БАКАЛОВА И ДАМЯНОВ”
1000 гр. София, ул. „Съборна” № 9, ет. 5,
тел. 0888 49 55 46, e-mail: office@adbd-lawfirm.com